Oświadczenia gwarancyjne

Gwarancja SHERPA®/ VARIO®
Gwarancja DURACLIP®
Gwarancja uchwyty do monitorów