Stojak na wizytówki VISIFIX® DESK VEGAS

Numer produktu 241301