Open Space

  • Biura oparte o plan otwartej przestrzeni utorowały drogę nowoczesnej koncepcji open space
  • Rozwiązania typu open space oferują wiele korzyści, które mogą zwiększyć zarówno kreatywność, jak i produktywność w miejscu pracy
  • Filtry prywatyzujące to kluczowy element, który pozwala zachować prywatność poszczególnych pracowników

Od biur opartych o koncepcje otwartej przestrzeni po Open Space

Biura oparte na planach otwartej przestrzeni posiadają często negatywny wizerunek, który opiera się na stwierdzeniu, iż praca w takich warunkach zaburza koncentrację. Hałas, nadmierny ruch i brak organizacji, to tylko niektóre z powodów, ze względu na które- tylko 15% pracowników w Niemczech- pracuje w tego rodzaju biurach. Koncepcja Open Space zawiera zupełnie nowe funkcje, które wprowadzają biuro oparte o plan otwartej przestrzeni w następną generację.

Czym jest biuro typu Open Space?

Biuro typu Open Space można scharakteryzować jako: duże, otwarte pomieszczenie, podzielone na różne strefy. Do jednej z takich stref, należą poszczególne stanowiska do pracy, które nie są formalnie przypisane do konkretnej osoby- określonego pracownika. Kolejna, ważna strefa to miejsce na przerwy i spotkania, zaprojektowane w taki sposób, aby odreagować stres związany z pracą. Następnym, niezwykle ważnym elementem Open Space są strefy ciszy, w których wykonuje się czynności wymagające dodatkowej koncentracji.

Jakie są zalety koncepcji Open Space?

Biura typu Open Spce mają kilka zalet. Przede wszystkim, pomagają poprawić relacje pomiędzy pracownikami, ułatwiają wzajemną komunikację, co w rezultacie przybliża ich do siebie. Dodatkowo, wszystkie procesy stają się bardziej przejrzyste, a ewentualne problemy mogą być- szybciej i łatwiej- rozwiązywane. Jednakże, głównym celem tego rodzaju koncepcji jest zwiększenie kreatywności i wydajności pracowników.

Jak można zachować prywatność biurze typu Open Space?

Praca w Open Space, posiada również pewne negatywne aspekty. W szczególności, introwertycy- ze względu na ograniczoną sferę prywatności- posiadają często trudności z pracą w otwartych przestrzeniach. Dodatkowo, w przypadku realizacji zadań o charakterze poufnym, należy w odpowiedni sposób zabezpieczyć dane. Filtry prywatyzujące są skutecznym narzędziem, które umożliwia zachowanie poufności. Te specjalistyczne folie, nakłada się na ekrany laptopów w celu ograniczenia pola widzenia- do 60°. W ten sposób, zabezpiecza się dane przed niepożądanym dostępem osób trzecich.