Zrównoważone cele środowiskowe

Jako firma ponosimy dużą odpowiedzialność za nasze najbliższe otoczenie. Jesteśmy świadomi tej odpowiedzialności i dlatego, inwestujemy w inicjatywy związane z ochroną przyrody. Dodatkowo, dążymy do podniesienia- w tej sferze- świadomości naszych własnych pracowników i zachęcenia ich do osobistej inicjatywy.

DURABee

Pszczoły są integralną częścią naturalnego ekosystemu. Obecnie, są one w centrum uwagi opinii publicznej i bardziej, niż kiedykolwiek ich byt zależy od naszej ochrony i wsparcia. Z tego względu, firma DURABLE zdecydowała się wykorzystać rozległe tereny swojego zakładu w Gotha i umieścić tam własne pszczoły, zapewniając im bezpieczny dom. W ten sposób, firma DURABLE chce aktywnie wnosić swój wkład w ochronę pszczół. W celu zapewnienia- nowym mieszkańcom- optymalnych warunków życia, otaczający ich teren został obsadzony łąką dzikich kwiatów, tak, aby stworzyć szczególnie przyjazne środowisko. Projekt wystartował w 2020 roku, w roku naszego stulecia. Pierwszy miód zebrano w 2021 roku i sprzedano pracownikom naszych zakładów. Następnie, dochód z jego sprzedaży, został przeznaczony na projekt przyrodniczy, który chroni siedliska pszczół. Jednakże, wprowadzenie pszczół do zakładu Gotha, to dopiero pierwszy krok. Naszym celem jest kontynuacja wsparcia i ochrony przyrody na tym obszarze, tak, aby przyciągnąć do niego, jak największą ilość owadów i róznorodnych gatunków ptaków. Rozpatrujemy również możliwość powielenia tej idei w innych placówkach DURABLE.

Kto opiekuje się pszczołami?

Doświadczona pszczelarka Antje Funke podjęła się profesjonalnej opieki i pielęgnacji pszczół. Ekspert regularnie odwiedza około 120 000 pszczół, karmiąc je i utrzymując delikatne kolonie. Funke mieszka w okolicy. Ponadto, doradza DURABLE w opracowywaniu projektu najbliższego otoczenia pasieki. Robi miód z nektaru, który pszczoły zbierają w pobliżu. W każdym sezonie, ciężka praca każdego ula daje około 50 kg miodu.

Dlaczego DURA pszczoły?

DURABLE ma tradycję angażowania w projekty społeczne i środowiskowe. Tym razem, skupiliśmy się na ochronie zagrożonych zwierząt, a nie na pomocy potrzebującym. „Jest to dla nas bardzo ważne, aby pomóc w utrzymaniu zdrowego ekosystemu. Z tego względu, postanowiliśmy zapewnić naszym pszczołom dom, który będzie jak najbardziej naturalny i bezpieczny – wyjaśniła rzeczniczka Martina Heiland. „To dopiero początek naszych wysiłków na rzecz ochrony przyrody. W ciągu najbliższych kilku lat planujemy przekształcić ten obszar w biotop''.

Co pszczoły robią zimą?

Pszczoły spędzają zimę w zimowym skupisku

„Gdy tylko wyczują, że nadchodzą mroźne, zimowe miesiące, a źródła letniego nektaru nie są już dostępne, pszczoły muszą przestawić się na zupełnie nową strategię przetrwania. Zamiast, wychodzić z ula w regularnych odstępach czasu i wracać z nektarem, mają zadanie polegające na utrzymywaniu siebie nawzajem w cieple. Kiedy na zewnątrz jest zimno, pszczoły gromadzą się razem, aby się ogrzać. Tworzą „gromadę zimową”. Podobnie jak latem, pszczoły funkcjonują jako zespół. Gdy tylko pszczoły znajdujące się na zewnątrz się wychłodzą, zamieniają się miejscami z pszczołami, które rozgrzały się w centrum gromady. Jedynie królowa pozostaje przez cały czas w centrum, stale utrzymywana w cieple. Pszczoły pozostają w ulu przez wiele miesięcy, starając się przetrwać okres zimowy”.

Przytulanie i dreszcze, żeby przeżyć

Gromadzenie się razem to nie jedyna strategia zimą. Gdy temperatura spada poniżej 10°C, pszczoły zaczynają drżeć, aby utrzymać ciepło w ulu. Ich zdolność do wytwarzania ciepła endotermicznie zapobiega zapadaniu pszczół w letarg lub umieranie z głodu- nawet gdy temperatura spada poniżej -10°C. Jednakże, drżąc z zimna, mogą utrzymać ciepło w ulu tylko przez jeden dzień. Potem, temperatura znowu spada, a kilka dni później na nowo rozpoczyna się proces ogrzewania.

Co się stanie, gdy temperatura znów wzrośnie?

W okresie zimowym, pszczoły mogą przeżyć nawet do dziewięciu miesięcy. Królowe nie składają jaj zimą. Na początku lutego, kiedy temperatura zaczyna rosnąć, królowe ponownie zaczynają składać jaja. Gdy nadchodzi wiosna, pszczoły robotnice wykluwają się i są gotowe do opuszczenia ula. Następnie, rozpoczyna się zbieranie nektaru.

Pszczoły znowu startują

Once the first flowers started to bloom and the temperatures began to rise, the first bees left the hive again in March. Hundreds of bees swarm out of the beehive at once. They have survived the cold of winter and now have a very specific goal. A bee colony’s first flight is all about emptying their digestive tracts. As the beehive has to be kept clean throughout winter to prevent the spread of germs, they don’t clear their systems until their cleansing flight in spring.

After a colony’s first flight, the worker bees set off again to find pollen for the young brood. We’re already looking forward to keeping track of the DURA BEEs’ work until we can hold the first jar of honey in our hands.

Fascynujące fakty na temat pszczół miodnych

1. Jak długo żyją pszczoły miodne?

W miesiącach letnich pszczoły robotnice pracują przez całą dobę. Szukają źródeł pożywienia, aby nakarmić larwy, zbierają nektar, budują plastry miodu i wiele więcej! Ze względu na wymagającą pracę, pszczoły miodne żyją średnio tylko 35 dni. Z drugiej strony, królowe żyją średnio prawie pięć lat.

2. Co pszczoły jedzą zimą?

Miód produkowany przez pszczoły jest gromadzony jako zapas na zimę. Kiedy, my ludzie, konsumujemy miód jesienią, pozbawiamy pszczoły ich zimowych racji. Aby to zrekompensować, pszczelarze karmią pszczoły wodą z cukrem, którą fermentują i przechowują jako pokarm zimą.

3. Co można zrobić, gdy twoje pszczoły chcą opuścić ul?

Niemiecki kodeks cywilny, nie tylko reguluje postępowanie człowieka, ale także określa, co należy zrobić, jeśli własne pszczoły opuszczą ul. Jeżeli odlecą, a ty natychmiast nie podążasz za rojem, tracisz prawo własności do pszczół. Jeśli podążasz za rojem, możesz wejść na teren osób trzecich, a w sytuacjach awaryjnych, możesz nawet otworzyć obcy, niezamieszkany ul.

4. Ile jest gatunków pszczół miodnych?

Pszczoły miodne zasiedlają Ziemię od 40 milionów lat. Na świecie istnieje dziewięć różnych gatunków pszczół miodnych. Gatunek Apis mellifera pochodzi z Europy i Afryki. W Niemczech istnieją trzy podgatunki Apis mellifera: pszczoła europejska, pszczoła Carniolan i pszczoła Buckfast. Każdemu, kto nie jest ekspertem, trudno je odróżnić.

5. Pszczoły nie są czarno-żółte

Większość ludzi, którym kazano by wyobrazić sobie pszczołę, prawdopodobnie widzi czarno-żółte paski. Co zaskakujące, ich paski są w rzeczywistości brązowe, a nie czarne! Czarno-żółte paski są cechą charakterystyczną os.

6. Kiedy pszczoły żądlą?

Jedynie pszczoły rodzaju żeńskigo mają zdolność żądlenia, ponieważ pszczoły rodzaju męskiego nie posiadają żądła. W przeciwieństwie do os, które mogą żądlić wiele razy z rzędu, pszczoły żądlą tylko wtedy, gdy uważają, że ich kolonia jest zagrożona. Po użyciu żądła, pszczoły- chcąc się jego całkowicie pozbyć- odrywają część własnego odwłoka. Następnie umierają.

7. Ile oczu mają pszczoły?

W przeciwieństwie do ludzi, pszczoły mają więcej, niż tylko jedną parę oczu. Dwa, duże fasetowane oczy (oczy złożone), które są często zauważane jako pierwsze, nie są w stanie odróżnić światła od ciemności. Zatem, aby móc to zrobić, pszczoły mają dodatkowy typ oka. Te nazywane „oczkami”, potrójne oczy, nie mogą się poruszać i znajdują się pośrodku głowy pszczoły.

8. Królowa pszczół określa płeć pozostałych pszczół

Królowa decyduje, czy wykluje się pszczoła robotnica (samica), czy trutnia (samiec). Samice powstają, gdy jajo jest zapłodnione, podczas gdy samce rozwijają się z jaj niezapłodnionych (partenogeneza). Królowa wybiera jaja do zapłodnienia.

9. Jak szybko mogą latać pszczoły?

Maksymalna prędkość pszczoły miodnej wynosi nieco poniżej 24 km/h.

10. Pszczoły widzą kolory inaczej, niż ludzie

Kiedy, pszczoły przelatują nad dużymi łąkami pełnymi różnokolorowych kwiatów, mają tendencję do skręcania w kierunku kwiatów o kolorze niebieskim i żółtym. Pszczoły posiadają możliwość widzenia światła ultrafioletowego i dlatego, nie widzą czerwieni.

11. Ile pracy wymaga wyprodukowanie 1 kilograma miodu?

350-400 pszczół musi pracować całe życie, aby wyprodukować kilogram miodu. Jedna pszczoła- w ciągu swojego życia- produkuje około trzech gramów miodu.

12. Ile wosku pszczelego produkuje kolonia pszczół?

W przeciwieństwie, do obfitości miodu, który rodzina pszczół produkuje w ciągu roku, wyprodukowanego przez nią wosku, wystarczy jedynie na około sześciu sztuk podrzewaczy do herbaty. Wosk wytwarzany jest w specjalnych gruczołach, które znajdują się na odwłoku pszczoły robotnicy.

13. Pszczoły mogą tropić narkotyki i materiały wybuchowe

Dzięki systematycznemu szkoleniu, pszczoły można ukształtować w taki sposób, aby reagowały na określone zapachy. Z tego względu, mogą one być skutecznie wykorzystywane do poszukiwania narkotyków i materiałów wybuchowych. Ta metoda jest już stosowana w Stanach Zjednoczonych. W rzeczywistości, pszczoły są w tym nawet lepsze, niż przeciętny pies tropiący.

14. Królowe mają tylko jeden lot godowy

Królowa opuszcza ul tylko raz w życiu, aby się sparować. Paruje się z kilkoma trutniami. Lot godowy dostarcza jej dożywotni zapas plemników (do zapładniania jej jajeczek).