Zrównoważenie we wszystkich dziedzinach działalności biznesowej

Nasze świadome, odpowiedzialne podejście jest widoczne we wszystkich obszarach firmy. Zrównoważony rozwój zaczyna się od pomysłów, które dotyczą produktów. Z tego względu, aby nasza marka odniosła sukces- nasze projekty, materiały i procesy produkcyjne- muszą promować długoterminowe użytkowanie oraz gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Musimy ciągle optymalizować nasze procesy produkcyjne i wprowadzać dodatkowe KPI. Nowoczesne standardy sortowania odpadów są teraz oczywistością. Dla potwierdzenia, z roku na rok rośnie odsetek odpadów produkcyjnych, które poddajemy recyklingowi. Jesteśmy również skoncentrowani na zwiększeniu wydajności naszych maszyn, aby zminimalizować zużycie energii. Dodatkowo, część zużywanej przez nas energii- jest przez nas samych wytwarzana. Panele słoneczne zainstalowane na dachach naszych budynków zajmują powierzchnię ponad 3500 m2 i planujemy je dalej rozbudowywać. Niektóre z naszych firmowych pojazdów są zasilane energią elektryczną. W 2019 roku poczyniliśmy duże inwestycje w nowym zakładzie produkcyjny w Kamen. Zostało w nim zainstalowane najnowocześniejsze oświetlenie i ogrzewanie. Oczywiście energooszczędne!

Logistyka neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla

Jednym z głównych czynników przyczyniających się do zmian klimatycznych jest emisja CO2. Ograniczenie tej emisji nie jest rzeczą prostą i wymaga dużego nakładu pracy. W tym celu, DURABLE nawiązało współpracę z firmą logistyczną GLS, aby być pewnym, że wszystkie przesyłki, które wychodzą z naszego centrum dystrybucyjnego są neutralne pod względem emisji CO2. Ponadto, poczyniliśmy dodatkowe kroki, aby zmniejszyć własną emisje, na przykład poprzez zakup pojazdów elektrycznych lub poprzez sponsorowanie projektów ponownego zalesiania. Od samego początku, staramy się używać opakowań w sposób przemyślany oraz unikać ich nadmiernego wykorzystywania. Jesteśmy skoncentrowani na optymalizacji naszego podejścia i wykorzystywaniu coraz większej ilości opakowań pochodzących z recyklingu lub się do niego nadających.

Recykling odpadów elektronicznych

Tylko nieliczne artykuły z portfolio DURABLE zasilane są energią elektryczną. Jednym z nich jest gama produktów oświetleniowych LUCTRA LED. Naszym głównym celem w rozwoju i produkcji tego typu produktów jest zapewnienie możliwości łatwego rozdzielania poszczególnych komponentów. Znacznie ułatwia to- naszym klientom- proces ich utylizacji i ponowne wykorzystanie poszczególnych części pod koniec cyklu życia produktu.

Biura: odpady są kierowane z powrotem do obiegu

Niemcy produkują co roku miliony ton odpadów – zarówno w biznesie, jak i w przemyśle, często w biurach. Obecnie, praktycznie wszystkie odpady można poddać recyklingowi i skierować z powrotem do obiegu. Jednak, aby to się wydarzyło, różnorodne rodzaje odpadów muszą zostać starannie zebrane i posortowane. Ponadto, zasada zamkniętego obiegu w naszej gospodarce jest wzorowana na recyklingu materii, który odbywa się w przyrodzie. W praktyce, oznacza to podejmowanie prób recyklingu odpadów tak długo, jak to możliwe i w taki sposób, który ma sens zarówno z ekologicznego, jak i społecznego punktu widzenia. Kluczową kwestią jest tutaj fakt, iż odpady muszą być zbierane i posortowne na różne grupy materiałów nadających się do recyklingu. W ten właśnie sposób firma DURABLE stara się działać. W naszych wszystkich zakładach zbieramy i sortujemy odpady zgodnie z zasadami gospodarki o zamkniętym obiegu oraz ustawą o unikaniu i gospodarowaniu odpadami. Zatem, nie tylko dążymy do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, ale również skrupulatnie je sortujemy- w celu oddzielenia od siebie odpadów: papierowych, szklanych, metalowych, plastikowych i organicznych.