Co oznacza zrównoważony rozwój dla DURABLE?

Do kwestii zrównoważonego rozwoju podchodzimy holistycznie. W celu prowadzenia sprawiedliwej polityki w zakresie odpowiedzialności finansowej, społecznej i środowiskowej potrzebujemy dobrze wyważonej, długoterminowej strategii, która będzie konsekwentnie wdrażana.

Wizja, społeczeństwo i odpowiedzialność za nasze środowisko kształtują model sukcesu, na którym się wzorujemy. Zrównoważony biznes i zaangażowanie społeczne- w DURABLE- są ze sobą ściśle powiązane. Wykorzystywanie wysokiej jakości, trwałych i nadających się do recyklingu materiałów stanowi jeden z naszych głównych priorytetów. Zapobieganie powstawaniu odpadów i oszczędność energii w procesach produkcyjnych to elementy, które praktykujemy każdego dnia. Ukierunkowany rozwój regionu, udzielanie wsparcia naszym pracownikom oraz zaangażowanie się w projekty społeczne, to również bardzo istotne kwestie w naszej działalności. Świadome, zrównoważone działania mają miejsce na wszystkich poziomach naszego społeczeństwa. Jednym z najważniejszych celów naszej firmy jest prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny ekologicznie, finansowo i społecznie. Zatem, robimy to, aby wywiązać się z naszej społecznej odpowiedzialności.

Zrównoważony rozwój w firmie

Nasz świat może zrealizować 17 celów zrównoważonego rozwoju według Agendy 2030, tylko wtedy, gdy każdy z nas przyczyni się do zrównoważonego rozwoju środowiskowego, finansowego i społecznego. Dotyczy to również DURABLE i wszystkich jego pracowników. Jesteśmy skoncentrowani na wykorzystaniu i produkcji zrównoważonej, nowoczesnej energii, aby wnosić nasz wkład w transformację energetyczną i ochronę klimatu. W produkcji kładziemy duży nacisk na dobrze funkcjonującą gospodarkę o obiegu zamkniętym. Dodatkowo, nasza firma, stara się kłaść podwaliny pod lepszą przyszłość, wspierając wysokiej jakości szkolenia zawodowe oraz międzynarodowe projekty promujące równe szanse w edukacji.


Our carbon footprint

We have been certified as a carbon-neutral company since 1 February 2023. In addition to avoidance and reduction, this offsetting of CO2 emissions is an important step in holistic climate protection.

Zrównoważenie we wszystkich dziedzinach działalności biznesowej

Nasze świadome, odpowiedzialne podejście jest widoczne we wszystkich obszarach firmy. Zrównoważony rozwój zaczyna się od pomysłów, które dotyczą produktów. Z tego względu, aby nasza marka odniosła sukces- nasze projekty, materiały i procesy produkcyjne- muszą promować długoterminowe użytkowanie oraz gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Blue Angel – pieczęć nasiąknięta tradycją

Firma DURABLE i jej produkty zawsze dążyły do ​​zapewnienia wysokiej jakości, która stanowi fundament naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Wytwarzamy wysokiej jakości produkty o klasycznym wzornictwie, które są przeznaczone do wieloletniego użytkowania.

Zrównoważenie społeczne w DURABLE

Firma jest tak dobra, jak jej pracownicy. Dlatego w DURABLE stawiamy na ludzi, kładziemy nacisk na know-how, motywację i ducha zespołu. Udany biznes zawsze wymaga wiedzy i umiejętności.

Zrównoważone cele środowiskowe

Jako firma ponosimy dużą odpowiedzialność za nasze najbliższe otoczenie. Jesteśmy świadomi tej odpowiedzialności, dlatego inwestujemy w inicjatywy związane z ochroną przyrody. Celem naszych działań jest podniesienie świadomości wśród naszych pracowników i zachęcenia ich do własnej inicjatywy.