Co oznacza zrównoważony rozwój dla DURABLE?

Do kwestii zrównoważonego rozwoju podchodzimy holistycznie. W celu prowadzenia sprawiedliwej polityki w zakresie odpowiedzialności finansowej, społecznej i środowiskowej potrzebujemy dobrze wyważonej, długoterminowej strategii, która będzie konsekwentnie wdrażana.

Wizja, społeczeństwo i odpowiedzialność za nasze środowisko kształtują model sukcesu, na którym się wzorujemy. Zrównoważony biznes i zaangażowanie społeczne- w DURABLE- są ze sobą ściśle powiązane. Wykorzystywanie wysokiej jakości, trwałych i nadających się do recyklingu materiałów stanowi jeden z naszych głównych priorytetów. Zapobieganie powstawaniu odpadów i oszczędność energii w procesach produkcyjnych to elementy, które praktykujemy każdego dnia. Ukierunkowany rozwój regionu, udzielanie wsparcia naszym pracownikom oraz zaangażowanie się w projekty społeczne, to również bardzo istotne kwestie w naszej działalności. Świadome, zrównoważone działania mają miejsce na wszystkich poziomach naszego społeczeństwa. Jednym z najważniejszych celów naszej firmy jest prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny ekologicznie, finansowo i społecznie. Zatem, robimy to, aby wywiązać się z naszej społecznej odpowiedzialności.

Zrównoważony rozwój w firmie

Nasz świat może zrealizować 17 celów zrównoważonego rozwoju według Agendy 2030, tylko wtedy, gdy każdy z nas przyczyni się do zrównoważonego rozwoju środowiskowego, finansowego i społecznego. Dotyczy to również DURABLE i wszystkich jego pracowników. Jesteśmy skoncentrowani na wykorzystaniu i produkcji zrównoważonej, nowoczesnej energii, aby wnosić nasz wkład w transformację energetyczną i ochronę klimatu. W produkcji kładziemy duży nacisk na dobrze funkcjonującą gospodarkę o obiegu zamkniętym. Dodatkowo, nasza firma, stara się kłaść podwaliny pod lepszą przyszłość, wspierając wysokiej jakości szkolenia zawodowe oraz międzynarodowe projekty promujące równe szanse w edukacji.


Zrównoważenie we wszystkich dziedzinach działalności biznesowej

Nasze świadome, odpowiedzialne podejście jest widoczne we wszystkich obszarach firmy. Zrównoważony rozwój zaczyna się od pomysłów, które dotyczą produktów. Z tego względu, aby nasza marka odniosła sukces- nasze projekty, materiały i procesy produkcyjne- muszą promować długoterminowe użytkowanie oraz gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Blue Angel – pieczęć nasiąknięta tradycją

Firma DURABLE i jej produkty zawsze dążyły do ​​zapewnienia wysokiej jakości, która stanowi fundament naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Wytwarzamy wysokiej jakości produkty o klasycznym wzornictwie, które są przeznaczone do wieloletniego użytkowania.

Zrównoważenie społeczne w DURABLE

Firma jest tak dobra, jak jej pracownicy. Dlatego w DURABLE stawiamy na ludzi, kładziemy nacisk na know-how, motywację i ducha zespołu. Udany biznes zawsze wymaga wiedzy i umiejętności.

Zrównoważone cele środowiskowe

Jako firma ponosimy dużą odpowiedzialność za nasze najbliższe otoczenie. Jesteśmy świadomi tej odpowiedzialności, dlatego inwestujemy w inicjatywy związane z ochroną przyrody. Celem naszych działań jest podniesienie świadomości wśród naszych pracowników i zachęcenia ich do własnej inicjatywy.