Magnetyczny uchwyt na etykiety C-profil 200x30 mm

Numer produktu 171158