Identyfikator A6 z perforacją PP

Numer produktu 852619