Menu

Oświadczenie o ochronie danych

Stan: maj 2018

Preambuła

Poniżej informujemy o zbieraniu danych osobowych podczas korzystania z naszej witryny internetowej. Danymi osobowymi są wszystkie dane, które dotyczą użytkownika, np. imię i nazwisko, adres, e-mail, zachowanie użytkownika.

Administrator i inspektor ochrony danych

Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77-79
58636 Iserlohn
Niemcy

Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Datenschutzbeauftragter
Westfalenstraße 77-79
58636 Iserlohn
Niemcy
E-mail: datenschutz@ durable.de

Ogólne informacje dotyczące korzystania z naszej witryny

Ogólne zbieranie danych podczas korzystania z naszej witryny internetowej
W przypadku jedynie informacyjnego korzystania z naszej witryny internetowej, a więc gdy użytkownik nie rejestruje się i nie przekazuje nam w inny sposób informacji, zbieramy tylko te dane osobowe, które przeglądarka użytkownika przesyła na nasz serwer. Gdy użytkownik przegląda naszą witrynę, zbieramy następujące dane, które z przyczyn technicznych są konieczne do wyświetlenia witryny i zapewniania jej stabilności i bezpieczeństwa (podstawę prawną stanowi prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO):

Dane


Cel przetwarzania

Okres przechowywania

Używany system operacyjnyAnaliza informacji o urządzeniach w celu optymalizacji wyświetlania witryny14 miesięcy
Informacje o typie przeglądarki i używanej wersjiAnaliza informacji o używanych przeglądarkach w celu optymalizacji naszych stron internetowych14 miesięcy
Dostawca usług internetowych użytkownikaAnaliza informacji o dostawcach usług internetowych14 miesięcy
Adres IPUtrzymanie działania; obrona przed atakami.2 tygodnie
Data i godzina wywołania witrynyAnaliza statystyki dostępu14 miesięcy
Data i godzina wywołania witryny plików dziennikaZapewnienie prawidłowego działania witryny internetowej.2 tygodnie
Ewentualnie: producent i oznaczenie typu smartfona, tabletu lub innych urządzeń końcowych Analiza informacji o producentach urządzeń i rodzajach mobilnych urządzeń końcowych do celów 14 miesięcy
Pliki dziennikaZapewnienie prawidłowego działania witryny internetowej2 tygodnie

 

 

Zbieranie danych w celu udostępnienia witryny i zapisywanie danych w plikach dziennika jest niezbędne dla działania strony internetowej. Z tego względu użytkownik nie ma możliwości wyrażenia sprzeciwu.

Pliki cookies - Informacje ogólne
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies są plikami tekstowymi, zapisywanymi w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Kiedy użytkownik wywołuje witrynę internetową, plik cookie może zostać zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Taki plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, umożliwiający jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony.

Pliki cookies – rozróżnienie rodzajów
Pliki cookies konieczne ze względów technicznych
Korzystamy z plików cookies w celu ukształtowania naszej witryny w sposób jak najbardziej przyjazny dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby wywołująca ją przeglądarka mogła zostać zidentyfikowana także po zmianie strony.

Nazwa pliku cookieCel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzaniaOkres przechowywania
sessionStorageTechniczne działanie witryny internetowejPrawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)Dane są kasowane po zakończeniu odnośnej sesji.

Pliki cookies niezbędne z powodów technicznych nie są absolutnie konieczne do wyświetlania witryny. Niektóre funkcje witryny, takie jak np. formularz kontaktowy itp. nie mogą jednak prawidłowo funkcjonować bez tych plików. Z tego względu użytkownik nie ma możliwości wyrażenia sprzeciwu - deaktywacji tych plików można dokonać w ustawieniach przeglądarki.

Pliki cookies do mierzenia zasięgu
Pliki cookies do mierzenia zasięgu zbierają informacje o sposobie użytkowania naszej witryny, np. o wywołaniach witryny lub zgłoszeniach błędów. Te pliki cookies nie przechowują żadnych informacji, które umożliwiałyby identyfikację użytkownika. Zebrane informacje mają postać wyłącznie sumaryczną, a przez to są anonimowe.

Google Analytics
Korzystamy z Google Analytics, internetowej usługi analitycznej Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Wykorzystanie obejmuje narzędzie Universal Analytics. Umożliwia ono przyporządkowanie danych, sesji i interakcji na różnych urządzeniach pseudonimowej nazwie użytkownika, a dzięki temu analizowanie działań użytkownika na różnych urządzeniach.

Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookies - pliki tekstowe, zapisywane na komputerze użytkownika, umożliwiające analizę korzystania przez użytkownika z witryny internetowej. Informacje wytworzone przez plik cookie, dotyczące korzystania przez użytkownika ze strony, z reguły są przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Google skraca jednak wcześniej adres IP użytkownika w przypadku włączenia anonimizacji IP na tej witrynie na obszarze krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych państwach sygnatariuszach porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach Google przekazuje na serwer w USA pełen adres IP i tam go skraca. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest dodawany do innych danych Google. Na zlecenie operatora niniejszej witryny Google będzie wykorzystywać te informacje do analizy korzystania ze strony przez użytkownika, tworzenia raportów o aktywności na stronie i świadczenia operatorowi witryny dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony i Internetu. Te cele stanowią również nasz uzasadniony interes przetwarzania danych. Podstawą prawną stosowania Google Analytics jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wysyłane przez nas dane wraz z plikami cookie, identyfikatorem użytkownika (np. numerem identyfikacyjnym) lub numerem identyfikacyjnym strony internetowej są automatycznie usuwane po upływie 14 miesięcy.

Sesje i kampanie ulegają zakończeniu po upływie określone czasu. Standardowo sesje kończone są po 30 minutach braku aktywności, a kampanie po sześciu miesiącach. Limit czasowy dla kampanii może wynosić maksymalnie dwa lata. Bliższe informacje dotyczące warunków użytkowania i ochrony danych dostępne są poda adresem www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://policies.google.com/?hl=pl.

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookies poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; wskazujemy jednak, że w takim wypadku użytkownik nie będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny. Użytkownik może ponadto zapobiec przekazywaniu do Google danych tworzonych przez plik cookie, związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl dodatek do przeglądarki. Pliki cookies „opt-out” zapobiegają w przyszłości zbieraniu danych użytkownika podczas odwiedzania witryny. Aby zapobiec zbieraniu danych przez Universal Analytics na różnych urządzeniach, konieczne jest wykonanie „opt-out” na wszystkich używanych systemach. Kliknięcie poniżej aktywuje plik cookie „opt-out”: Wyłącz Google Analytics.

Formularz kontaktowy

Istnieje możliwość skontaktowania się z nami przez e-mail lub formularz kontaktowy. W przypadku nawiązania z nami kontaktu jednym z powyższych sposobów dane osobowe przekazane nam przez użytkownika są automatycznie zapisywane. Zapisywanie służy wyłącznie celom przetwarzania zapytań użytkownika lub nawiązania kontaktu. Dane nie są przekazywane osobom trzecim.

DaneCel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzaniaOkres przechowywania
*Tytuł bądź forma zwracania się do adresata
Bezpośredni zwrot
Zgoda / nawiązanie kontaktu / wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO)Do osiągnięcia celu / do końca obowiązku dokumentowania
*Imię
Bezpośredni zwrot
Zgoda / nawiązanie kontaktu / wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO)Do osiągnięcia celu / do końca obowiązku dokumentowania
Nazwisko
Bezpośredni zwrot
Zgoda / nawiązanie kontaktu / wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO)Do osiągnięcia celu / do końca obowiązku dokumentowania
ZapytanieUdzielenie odpowiedzi na zapytanieZgoda / nawiązanie kontaktu / wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO)Do osiągnięcia celu / do końca obowiązku dokumentowania
E-mailUdzielenie odpowiedzi na zapytanieZgoda / nawiązanie kontaktu / wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO)Do osiągnięcia celu / do końca obowiązku dokumentowania
*Numer telefonuUdzielenie odpowiedzi na zapytanieZgoda / nawiązanie kontaktu / wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO)Do osiągnięcia celu / do końca obowiązku dokumentowania
*Nazwa firmyUdzielenie odpowiedzi na zapytanieZgoda / nawiązanie kontaktu / wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO)Do osiągnięcia celu / do końca obowiązku dokumentowania
* dane nieobowiązkowe

Zgłoszenia do pracy

Istnieje możliwość przesyłania zgłoszeń do pracy w naszym przedsiębiorstwie drogą elektroniczną, w szczególności poprzez e-mail. Przekazane dane osobowe będziemy wykorzystywać oczywiście wyłącznie w celu przetworzenia zgłoszenia i nie będziemy ich przekazywać osobom trzecim. Należy mieć na uwadze, że nieszyfrowane e-maile nie są przekazywane w sposób zabezpieczony przed dostępem.

W przypadku ubiegania się o stanowisko, które zostało obsadzone przez kogoś innego, chętnie przekażemy dane dalej w ramach przedsiębiorstwa w celu rozważenia kandydatury na inne stanowisko. Prosimy o poinformowanie nas o ewentualnym sprzeciwie wobec takiego przekazania.

Dane osobowe są usuwane niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego lub przechowywane jeszcze przez maksymalnie 6 miesięcy, o ile kandydat nie udzieli nam wyraźnej zgody na dłuższe przechowywanie danych lub nie dojdzie do zawarcia umowy. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO oraz § 26 niem. federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG).

Zgoda na reklamę bezpośrednią zgodnie z § 7 ust. 3 niem. ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji (UWG)

Adres e-mail otrzymany przy zakupie towaru lub usługi w naszej witrynie internetowej będzie przez wykorzystywany do celów reklamy bezpośredniej własnych lub podobnych produktów lub usług. W przypadku chęci rezygnacji z otrzymywania reklamy bezpośredniej, użytkownik może w każdym czasie sprzeciwić się wykorzystywaniu jego adresu e-mail. Każdy newsletter zawiera odpowiedni link służący do tego celu. Alternatywnie użytkownik może nam przesłać osobistą wiadomość. W tym celu należy skorzystać z następujących danych kontaktowych: Pocztą: DURABLE HUNKE & JOCHHEIM GMBH & CO. KG, Westfalenstraße 77 – 79, 58636 Iserlohn, Niemcy; e-mail: durable@durable.de.

Dane

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzaniaOkres przechowywania
E-mailBezpośredni zwrot w przypadku reklamy bezpośredniejMożliwość reklamy bezpośredniej zgodnie z UWGDo odwołania

Zbieranie danych w związku z korzystaniem z gwarancji Durable

Użytkownik ma na naszej stronie internetowej możliwość zarejestrowania zakupu systemu paneli informacyjnych Durable z podaniem danych osobowych. Wraz z rejestracją użytkownik otrzymuje dodatkowy certyfikat, zawierający konieczne informacje potrzebne na wypadek korzystania z gwarancji itp. Dane te przekazywane są do nas za pomocą odnośnej maski wprowadzania danych. Dane są zapisywane wyłącznie do celów wykorzystania wewnętrznego.

DaneCel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzaniaOkres przechowywania
E-mail
Utworzenie konta klienta
Zgoda / nawiązanie kontaktu / wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO)Do zakończenia stosunku umownego lub do chwili upływu istniejących terminów przechowywania
*Numer telefonuUdzielenie odpowiedzi na zapytanieZgoda / nawiązanie kontaktu / wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO)Do zakończenia stosunku umownego lub do chwili upływu istniejących terminów przechowywania
Tytuł bądź forma zwracania się do adresataBezpośredni zwrot Zgoda / nawiązanie kontaktu / wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO)Do zakończenia stosunku umownego lub do chwili upływu istniejących terminów przechowywania
ImięBezpośredni zwrot / prawidłowe wystawianie faktur i dowód pobranych podatków

Zgoda / nawiązanie kontaktu / wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO)Do zakończenia stosunku umownego lub do chwili upływu istniejących terminów przechowywania
NazwiskoBezpośredni zwrot / prawidłowe wystawianie faktur i dowód pobranych podatków

Zgoda / nawiązanie kontaktu / wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO)

Do zakończenia stosunku umownego lub do chwili upływu istniejących terminów przechowywania
AdresBezpośredni zwrot / prawidłowe wystawianie faktur i dowód pobranych podatkówZgoda / nawiązanie kontaktu / wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO)

Do zakończenia stosunku umownego lub do chwili upływu istniejących terminów przechowywania
Adres firmowyBezpośredni zwrot / prawidłowe wystawianie faktur i dowód pobranych podatkówZgoda / nawiązanie kontaktu / wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO)Do zakończenia stosunku umownego lub do chwili upływu istniejących terminów przechowywania
WykorzystanieInne cele statystyczne Zgoda / prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO)Do zakończenia stosunku umownego lub do chwili upływu istniejących terminów przechowywania
Data sprzedażyUstalenie okresu gwarancji Zgoda / nawiązanie kontaktu / wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO)Do zakończenia stosunku umownego lub do chwili upływu istniejących terminów przechowywania
Miejsce sprzedażyInne cele statystyczneZgoda / prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO)Do zakończenia stosunku umownego lub do chwili upływu istniejących terminów przechowywania
* dane nieobowiązkowe

Media społecznościowe

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych obowiązuje generalnie tylko na naszych stronach internetowych. Jednak naszą firmę można znaleźć również na portalach internetowych. Ma to na celu nawiązanie kontaktu z klientami lub potencjalnymi klientami, którzy je odwiedzają, i informowanie ich o naszych usługach. Tym samym obowiązującą podstawą prawną przetwarzania danych są zasadniczo nasze uzasadnione interesy polegające na skutecznym komunikowaniu się z nimi w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane, które są gromadzone na tych portalach internetowych na podstawie wiadomości otrzymywanych od naszych klientów lub komunikacji prowadzonej w ramach mediów społecznościowych, przetwarzamy zgodnie z treścią niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Z reguły korzystanie z usług oferowanych na tych platformach wymaga, aby użytkownik wyraził zgodę na zapisywanie na swoim komputerze plików cookie. Operatorzy portali internetowych przetwarzają regularnie dane również w celach marketingowych i reklamowych. W tym celu na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookie, co umożliwia stworzenie profilu użytkownika i wyświetlanie spersonalizowanych reklam. Oprócz sesyjnych plików cookie, które ą usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej, stosowane są również trwałe pliki cookie, które pozostają zapisane na komputerze użytkownika aż do upływu okresu ważności pliku lub jego usunięcia przez użytkownika. Ogólne ustawienia, a także generalną blokadę plików cookie, można wprowadzić w ustawieniach posiadanej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wprowadzania ustawień można znaleźć pod następującymi adresami:

Internet Explorer:
windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Firefox:
support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
Chrome:
support.google.com/chrome/bin/answer.py
Safari:
support.apple.com/kb/ph21411
Opera:
help.opera.com/pl/latest/web-preferences/


Według własnych informacji Facebook używa plików cookie w celu uwierzytelniania, zapewnienia bezpieczeństwa oraz integralności witryny i produktu, do celów reklamy, dokonywania pomiarów, w związku z funkcjami i usługami internetowymi, a także w celu zapewnienia skuteczności serwisu oraz do prowadzania analiz i badań. Szczegółowe informacje dotyczący korzystania z plików cookie przez Facebook znajdują się pod adresem www.facebook.com/policies/cookies/.

Google (operator portalu YouTube) korzysta z plików cookie w celu zapisywania ustawień, zapewnienia bezpieczeństwa, w związku z procesami i funkcjami systemu, w celach reklamowych, w celu gromadzenia i optymalizacji statusu sesji oraz analizy witryny. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem policies.google.com/technologies/types


Według własnych informacji Twitter używa plików cookie do spersonalizowanego wyświetlania treści, w celu ochrony przed spamem i przypadkami nadużycia oraz do wyświetlania stosownych treści. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem
help.twitter.com/pl/rules-and-policies/twitter-cookies

Według własnych informacji Instagram używa plików cookie w celu wyświetlania istotnych treści, udoskonalania poziomu usług oraz ochrony użytkowników. Ponadto Instagram gromadzi informacje dotyczące użytkowania strony oraz zapisuje wprowadzone dane i zmiany. Ponadto zgromadzone informacje są wykorzystywane do celu reklamy i śledzenia. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem
help.instagram.com/1896641480634370

LinkedIn używa plików cookie w celu uwierzytelniania, zapewnienia bezpieczeństwa, określenia preferencji użytkownika i używanych przez niego usług, w celach reklamowych, logistycznych, analitycznych i prowadzenia badań. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem
www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Xing używa plików cookie w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika, śledzenia w ramach spełniania obowiązków umownych, do pomiarów i optymalizacji reklamy oraz obliczania parametrów statystycznych. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem
privacy.xing.com/en/privacy-policy

Odwiedzenie naszej firmy na którymś z powyższych portali internetowych może spowodować, że dane użytkownika będą przetwarzane również poza terytorium UE. Operatorzy platform zobowiązali się do przestrzegania unijnych norm dotyczących ochrony danych. Ponadto Facebook, Google, Twitter i LinkedIn posiadają certyfikaty wystawione na podstawie zawartego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską porozumienia „Tarcza Prywatności”.

Facebook: www.privacyshield.gov/participant
Google: www.privacyshield.gov/participant
Twitter:
www.privacyshield.gov/participant
LinkedIn:
www.privacyshield.gov/participant

Użytkowników pragnących dochodzić swoich praw pragniemy poinformować , że najskuteczniejszym sposobem dochodzenia swoich praw  jest bezpośredni kontakt z operatorem danego portalu. Ponieważ dany podmiot ma dostęp do danych użytkownika, może on najszybciej udzielić informacji i podjąć odpowiednie kroki.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych użytkownika przez operatorów portali można znaleźć pod następującymi adresami
Facebook: www.facebook.com/policy.php
Google: policies.google.com/privacy
Instagram: help.instagram.com/519522125107875
Twitter: twitter.com/pl/privacy
LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Xing: privacy.xing.com/en/privacy-policy

Zbieranie danych w związku z korzystaniem Duraprint

Za pośrednictwem naszego bezpłatnego internetowego serwisu Duraprint użytkownik ma możliwość łatwego naniesienia napisów na produkty Durable jak np. tabliczki z nazwiskiem, tabliczki na drzwiach, skoroszyty, rejestry i produkty samoprzylepne. W celu korzystania z Duraprint  można utworzyć konto użytkownika z podaniem danych osobowych, co jednak nie jest obowiązkowe.

Aby umożliwić korzystanie z aplikacji Duraprint, musimy zebrać i zapisać pewne dane użytkownika.Jest to na przykład imię i nazwisko, adres e-mail i hasło (w przypadku utworzenia konta użytkownika), historia interakcji z aplikacją wraz z adresami IP oraz typem używanego urządzenia i przeglądarki. Ponadto zbieramy i zapisujemy tylko te informacje, które udostępniają nam użytkownicy w związku z korzystaniem z usługi. Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celu umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi. W szczególności w celu weryfikacji użytkownika przy logowaniu na konto, udostępniania funkcji aplikacji i zarządzania kontem użytkownika w programie aplikacji.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO. Przetwarzanie danych osobowych prowadzą częściowo usługodawcy z siedzibą poza krajami UE. Podjęliśmy wszystkie wymagane kroki i podpisaliśmy stosowne standardowe klauzule umowne obowiązujące w Unii Europejskiej z odbiorcami, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych.


Dane przechowujemy przez okres korzystania z aplikacji Duraprint lub do usunięcia konta użytkownika. Potem dane są niezwłocznie kasowane.

Podany podczas rejestracji w internetowym serwisie Duraprint adres poczty elektronicznej używamy do marketingu bezpośredniego własnych i podobnych produktów lub/i usług, o ile użytkownik wyraził na to zgodę. Jeśli użytkownik nie chce dalej otrzymywać wiadomości związanych z marketingiem bezpośrednim, może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, używają swojego adresu poczty elektronicznej. Każdy newsletter zawiera odpowiedni link służący do tego celu.
Podstawą prawną do przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Adresy poczty elektronicznej są przez nas przechowywane aż do odwołania. Potem dane nie będą używane do celów marketingu bezpośredniego i zostaną niezwłocznie usunięte.

Informacje ogólne

Przekazywanie danych
Jeżeli z niniejszego oświadczenia o ochronie danych nie wynika inaczej, danych osobowych nie przekazuje się osobom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.

Przekazujemy dane osobowe użytkownika osobom trzecim, jeżeli:

  • użytkownik udzielił na to wyraźnej zgody,
  • przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń i brak jest przesłanek wskazujących, że użytkownik ma nadrzędny podlegający ochronie interes w nieprzekazywaniu jego danych,
  • w przypadku ustawowego zobowiązania do przekazania, oraz
  • jest to ustawowo dopuszczalne i konieczne do realizacji stosunku umownego.

Przetwarzanie w prawnie uzasadnionym interesie
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wówczas ten uzasadniony interes wynika z reguły z celu odnośnego przetwarzania lub spoczywa w wykonywaniu naszej działalności gospodarczej.

Prawa osób, których dane dotyczą
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu zgodnie z art. 15 RODO, prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO, prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do sprzeciwu z art. 21 RODO oraz prawo do przenoszenia danych z art. 20 RODO. Do prawa uzyskania informacji i prawa usuwania danych stosuje się ograniczenia wynikające z §§ 34 i 35 niem. federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG).

Możliwość złożenia skargi
Użytkownikowi służy ponadto prawo wniesienia skargi w przedmiocie przetwarzania przez nas jego danych osobowych do organu właściwego w sprawie nadzoru nad ochroną danych.

Pouczenie o możliwości odwołania zgody
Udzieloną zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych można w każdym czasie odwołać. Dotyczy to także odwołania oświadczeń o wyrażeniu zgód udzielonych nam przed wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przed 25 maja 2018 roku. Zwracamy uwagę, że odwołanie zgody na skutek tylko w przyszłości. Nie ma ono zastosowania do przetwarzania wykonanego przed odwołaniem zgody.

Bezpieczeństwo danych
Wprowadziliśmy kompleksowe techniczne i operacyjne środki ochrony w celu zabezpieczenia danych użytkownika przed przypadkowym lub zamierzonym zmanipulowaniem, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób niepowołanych. Nasze procedury bezpieczeństwa są regularnie sprawdzane i dostosowywane do postępu technologicznego.

Linki do innych stron internetowych
Nasze witryny internetowe mogą zawierać linki do witryn innych operatorów. Zwracamy uwagę, że niniejsze oświadczenie o ochronie danych ma zastosowanie tylko do witryny Durable. Nie mamy wpływu i nie kontrolujemy sposobu, w jaki inni operatorzy dotrzymują obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych.

Zmiany oświadczenia o ochronie danych
Zachowujemy sobie prawo zmiany lub dostosowania niniejszego oświadczenia o ochronie danych w każdym czasie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów o ochronie danych