Menu

Oświadczenie o ochronie danych

Oświadczenie o ochronie danych

Dane osobowe udostępnione przez Państwa firmie DURABLE będą przez nas wykorzystywane wyłącznie do udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania, w celu realizacji zawartych umów oraz dla potrzeb administracji technicznej. Państwa dane osobowe będą przesyłane lub w inny sposób przekazywane osobom trzecim przez firmę DURABLE, jeżeli będą wymagane dla celów realizacji zawartych umów lub naliczania opłat/fakturowania, bądź w przypadku gdy wyrazili Państwo uprzednią zgodę na takie przekazanie.
Mają Państwo prawo odwołać taką zgodę w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość.
Przechowywane dane zostaną usunięte, jeżeli cofną Państwo zgodę na przechowywanie danych, w przypadku gdy wiedza o nich nie jest już konieczna do realizacji celu ich przechowywania lub gdy ich przechowywanie jest niedopuszczalne z innych przyczyn prawnych/ustawowych.
Na Państwa prośbę, z przyjemnością udzielimy Państwu informacji o przechowywanych danych dotyczących Państwa osoby.
Mają Państwo również prawo w taki sam sposób zablokować przechowywane dane dotyczące Państwa osoby. Powyższe prawa przysługują Państwu w odniesieniu do wszystkich funkcji udostępnianych przez DURABLE, takich jak biuletyn, formularze kontaktu i obszar logowania dla handlowców.

W plikach dziennika naszego serwera sieciowego gromadzimy i przechowujemy wyłącznie informacje przekazane nam z Państwa przeglądarki internetowej. Informacje te obejmują: używany system operacyjny, typ/wersję przeglądarki internetowej, nazwę Państwa dostawcy usług internetowych, czas wysłania zapytania do serwera, stronę internetową, z której zostali Państwo przekierowani na naszą stronę (adres URL) oraz nasze strony internetowe, które Państwo odwiedzili. Dane te nie są przypisywane do żadnej konkretnej osoby, to znaczy w tym kontekście użytkownik indywidualny pozostaje całkowicie anonimowy. Dane te nie będą kojarzone z innymi źródłami danych. Po przeprowadzeniu analizy statystycznej, wszystkie dane zostaną usunięte.

Wykorzystywanie plików cookie
W celu uatrakcyjnienia naszych stron internetowych oraz umożliwienia korzystania z określonych funkcji, na naszych stronach wykorzystujemy tak zwane „pliki cookie”, czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre pliki cookie stosowane przez nas są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, to znaczny po zamknięciu Państwa przeglądarki internetowej (tak zwane „cookie sesyjne”). Inne pliki cookie pozostaną na Państwa urządzeniu końcowym, co umożliwi nam i naszym partnerom rozpoznanie Państwa przeglądarki internetowej (trwałe pliki cookie).
Mogą Państwo skonfigurować przeglądarkę, tak by powiadamiała Państwa o każdym przesłanym pliku cookie i zapewniała możliwość podjęcia decyzji o ich akceptacji w zależności od konkretnej witryny, lub ustawić reguły odrzucania plików cookie dla określonych przypadków lub w całości. W przypadku braku akceptacji plików cookie funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy oglądalności stron internetowych udostępnianą przez Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tak zwanych „plików cookie”, czyli plików tekstowych, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj wysyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimowości adresu IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP pozyskany przez Google zostanie obcięty na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych podmiotów należących do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. W imieniu operatora tej strony Google będzie używał informacji w celu oceny korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronach i świadczenia dalszych usług dla operatora strony internetowej związanych z aktywnością na stronach i ruchem internetowym. Przekazany przez Państwa przeglądarkę adres IP w ramach działania Google Analytics nie będzie kojarzony przez Google z innymi danymi. Mogą Państwo wyłączyć zapis plików cookie w dowolnym momencie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej; przypominamy jednakże, że w takim przypadku nie będą mogli Państwo korzystać w pełni z wszystkich funkcji na naszych stronach internetowych.

Mogą Państwo również wyłączyć zapis danych generowanych przez pliki cookie odnoszących się do korzystania z naszych stron internetowych (łącznie z Państwa adresem IP) przekazywanych do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną po następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout
W rezultacie, mogą Państwo zablokować gromadzenie i przechowywanie danych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Zamiast instalować wtyczkę do przeglądarki, można również kliknąć łącze Deactivate Google Analytics, aby wyłączyć śledzenie przez Google Analytics aktywności na tej stronie w przyszłości. W takim przypadku na Państwa urządzeniu końcowym zostanie zapisany plik „opt-out cookie”. W przypadku usunięcia wszystkich pików cookie z Państwa urządzenia, należy ponownie kliknąć to łącze.

W związku z tematem wykorzystania narzędzi analitycznych z pełnymi adresami IP, chcemy podkreślić, że nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp ()” i dlatego adresy IP są przetwarzane tylko w skróconej wersji, wykluczając bezpośrednie powiązanie z danymi osobowym.