Menu

Przedsiębiorstwo realizuje projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej wykorzystującej energię słoneczną na potrzeby funkcjonowania przedsiębiorstwa Durable Sp. z o. o. w Przecławiu.”

Celem głównym projektu jest uniezależnienie dostaw energii w zakładzie od jednego konwencjonalnego źródła energii.

Całkowita wartość projektu: 338 620,23 zł
Dofinansowanie projektu z środków Unii Europejskiej: 233 325,85zł